Vận chuyển & Giao Hàng

Đơn đặt hàng trước 4 giờ chiều trong ngày làm việc sẽ được gửi cùng ngày.

Đơn đặt hàng sau 4 giờ chiều hoặc không vào một ngày làm việc, sẽ được gửi vào ngày làm việc tiếp theo .

Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt hàng được đặt sau 4 giờ chiều hoặc vào một ngày không làm việc và bạn chọn bất kỳ Phương pháp ưu tiên hoặc ngày tiếp theo nào, đơn hàng của bạn sẽ đến muộn hơn một ngày so với quảng cáo, theo phương thức bạn chọn. 

Để tránh nghi ngờ, nếu bạn đặt hàng sau 4 giờ chiều hoặc vào một ngày không làm việc, đơn hàng của bạn sẽ không đến vào ngày hôm sau.

Cách dễ nhất để tìm ra các phương thức giao hàng có sẵn cho đơn đặt hàng của bạn là thêm các mặt hàng bạn yêu cầu vào giỏ hàng, và chọn quốc gia và mã bưu điện. Chúng tôi hiển thị các phương thức vận chuyển trên trang giỏ hàng, cũng như trang thanh toán.

Phương thức vận chuyển của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bạn đặt hàng.

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0933785445